Waarom schoner bouwen ook bij zorghuisvesting een uitkomst biedt

Zorghuisvesting

Er is steeds meer behoefte aan duurzame gebouwen. De bouwsector levert nog altijd een
belangrijke bijdrage aan de CO2-uitstoot en zal de komende jaren moeten verduurzamen
om aan de klimaatdoelstellingen tegemoet te komen. Duurzame bouw brengt gelukkig veel
voordelen met zich mee, want de bouw is vaak korter vergeleken met de bouw van
traditionele gebouwen. Dat is voornamelijk gunstig om het nijpende woningtekort op een
effici├źnte manier terug te dringen. Maar niet alleen op de woningmarkt is er behoefte aan
een duurzamere manier van bouwen. Ook bij zorghuisvesting biedt het een uitkomst. We
vertellen meer over modulaire bouw en hoe dit een rol kan spelen bij zorghuisvesting.

Wat is modulair bouwen?

Bij modulaire bouw wordt het grootste deel van een gebouw in fabrieken geproduceerd en
verder vervaardigd. Dat gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden. Zodra de
verschillende delen van het gebouw gereed zijn worden ze naar de bouwlocatie vervoerd en
daar gemonteerd tot een gebouw. Het voordeel van deze manier van bouwen is dat de
werkzaamheden op de bouwlocatie parallel kunnen lopen aan de werkzaamheden in de
fabriek. Dat maakt dat een gebouw soms wel twee keer zo snel gereed is als een gebouw
dat op de traditionele manier gebouwd is.

Hoe zit het met circulariteit?

Modulair bouwen staat in veel gevallen ook gelijk aan circulair bouwen. Circulariteit betekent
in dit proces dat alles wat gebruikt wordt voor de bouw kan worden hergebruikt. Het gaat
hierbij om grondstoffen, materialen en andere producten. Het grootste voordeel van
circulariteit is dat de waarde van alle gebruikte materialen zoveel mogelijk behouden blijft.
De CO2-uitstoot tijdens de bouw kan hiermee drastisch verminderd worden. En dat is
belangrijk, want de komende jaren moet die CO2-uitstoot flink teruggedrongen worden om
klimaatverandering te remmen.

De voordelen van modulair bouwen voor zorghuisvesting

Dat modulair bouwen een uitkomst kan zijn bij het bouwen van woningen, is bekend. Maar
deze flexibele manier van bouwen heeft ook veel voordelen bij de bouw van zorghuisvesting.
Denk aan (onderdelen van) ziekenhuizen en andere medische gebouwen. De bouw biedt
allereerst minimale overlast, wat zeer welkom is in een omgeving waar medische zorg
verleend wordt. Daarnaast biedt modulair bouwen alle mogelijkheden om snel op te schalen.
Bijvoorbeeld met operatiekamers of extra kamers. Mocht in een later stadium afschalen
nodig zijn, dan is ook dat relatief eenvoudig mogelijk. Zo levert modulair bouwen in alle
soorten huisvesting een belangrijke bijdrage.