Wij geven u ook informatie over huurtoeslag aanvragen

En over u huurtoeslag moet berekenen. De huurtoeslag is een financiële bijdrage in de huurkosten. Niet iedereen heeft recht op huurtoeslag en zijn er grenzen gesteld in de hoogte van de financiële vergoedingen. Huurtoeslag aanvragen hangt af van uw situatie. De volgende onderwerpen heeft invloed op de huurtoeslag bijdrage. Voor huurtoeslag aanvragen zijn de volgende factoren van invloed:

 • Uw leeftijd
 • Hoogte van huurbedrag
 • Bent u zelfstandig, woont u partner op hetzelfde adres of heeft u medebewoner(s)?
 • Het inkomen
 • Soort woning

Deze factoren spelen dus mee wanneer u huurtoeslag gaat aanvragen en om te bepalen of u recht hebt op huurtoeslag en hoeveel u financieel maximaal kunt krijgen van de belastingdienst.

Moet u nog toeslag aanvragen? Dit kan online op de website van de Belastingdienst. Het is niet ingewikkeld om online uw huurtoeslag aan te vragen. Wanneer u inlogt op het portaal voor mijn toeslagen van de belastingdienst dient u wel te beschikken over een DigiD. Verder dient u te beschikken over een geldig id-kaart of paspoort waarop uw sofinummer / BSN (burgerservicenummer) staat. Heeft u hierover vragen of wenst u aanvullende informatie hierop neem dan contact op met de belasting telefoon.

Het aanvragen van huurtoeslag

Aanvragen van huurtoeslag zoals op de hoofdpagina vermeld is de huurtoeslag afhankelijk van een aantal factoren. Wij zullen u uitgebreid vertellen welke onderwerpen precies van invloed kunnen zijn op uw huurtoeslag. De belastingdienst biedt u de mogelijkheid om een proefberekering te maken. Hierbij dient u de volgende gegevens bij de hand te houden: aanslag inkomstenbelasting, huurbedrag en eventueel kinderopvangtoeslag.

Doet u geen aangiften? Gebruik dan uw loonstrook of jaaropgave. Let wel op als u meerdere werkgevers heeft dient u alle jaaropgaven en loonstroken bij de hand te houden. Wanneer u geen beschikking heeft over deze gegevens dan moet u contact opnemen met uw (oud) werkgever(s). Het is namelijk verplicht dat u de gegevens exact opgeeft wat u heeft verdient.

Uw (toeslag)partner

Heeft uw partner werk en krijgt hij/zei al uitkering(en) van de belastingdienst? Dit dient u ook mee te nemen in uw huurtoeslag aanvraag. Zoals hierboven vermeld dient u alle gegevens van uw partner bij de hand te houden om de juiste berekening te kunnen maken. Uw toeslagpartner moet mogelijk ook wijzigen aanbrengen binnen haar aangevraagde toeslagen. Let hierbij dus goed op want voordat u weet krijgt u onterecht teveel uitgekeerd en moet u mogelijk een (groot) deel weer terugbetalen aan de belastingdienst.

Duur van uw toeslagaanvraag

Gemiddeld duurt het 8 weken om uw aanvraag te beoordelen. Het bericht wat u binnen 8 weken krijgt wordt ook wel voorschotbeschikking genoemd. Dit is een weergave van de toeslag die u (voorlopig) krijgt. Wanneer u de voorschotbeschikking heeft ontvangen krijgt u binnen 4 weken het eerste huurtoeslag bedrag op uw bankrekening gestort. De toeslagen die u ontvangt zijn vrijwel altijd maandelijks. Op deze manier blijft het ook goed inzichtelijk wat u krijgt aan toeslag. Heeft u de aanvraag online ingediend bij de belastingdienst dan kunt u na een dag uw aanvraag volgen. Dit kunt u doen via mijn toeslagen.

Het berekenen van uw huurtoeslag

Gelukkig is de huurtoeslag eenvoudig te berekenen. Wij schetsen een aantal voorbeelden hoeveel u mogelijk aan huurtoeslag kunt krijgen. Huurtoeslag berekenen kan op de website van de Belastingdienst.

Toetsingskomen.

Maak de: toetsingsinkomen van de Belastingdienst. De vragen die u bij deze toets krijgt zijn als volgt:

 • Hebt u een toeslagpartner? Zo ja, woont uw (toeslag)partner op hetzelfde adres als u?
 • Wat is het inkomen van uw partner?
 • Maakt uw partner ook gebruik van toeslagen bij de belastingdienst?
 • Wat is de maandelijkse loon van u en uw partner?
 • Heeft u inkomen vanuit buitenland genoten? Zo ja, is dit belast in Nederland?
 • Vrijgestelde inkomen vanuit het buitenland?

Huurtoeslag krijgen

Wanneer u huurtoeslag wilt aanvragen zijn de volgende eisen van toepassing:

 • U bent 18 jaar of ouder. Wanneer u jonger bent als 18 jaar kunt u alsnog huurtoeslag aanvragen maar dat moet de volgende situatie van toepassing zijn.

– U heeft een kind
– Uw ouders zijn overleden
– U bent getrouwd (geweest)
– Geregistreerd partnerschap

 • U huurt zelfstandig een woning
 • Uw inkomsten zijn niet dermate hoog
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Het huurbedrag is niet (te) hoog
 • U moet ingeschreven staan bij uw gemeente op het betreffende adres
 • Enkel uw onderverhuurder mag ingeschreven staan op het woonadres bij de Gemeente.

Uw huurtoeslag partner

Zoals gezegd is uw huurtoeslag partner van invloed op de teruggave van de huurtoeslag vergoeding. De belastingdienst ziet de volgende persoon als uw toeslagpartner.

 • U hebt samen een koopwoning
 • U hebt samen een kind
 • U en/of uw partner heeft een kind erkend bij een ander
 • U hebt een kind of huisgenoot jonger als 18 jaar
 • U bent samen met uw partner ook fiscale partner voor de inkomstenbelasting
 • U hebt samen een koopwoning
 • U heeft bij de notaris een samenlevingscontract getekend

De belastingdienst heeft het een en ander verantwoord. Het is niet voldoende om enkel samen te wonen. Daar komt bij dat u niet automatisch toeslagpartners van elkaar bent wanneer u dus samenwoont. Deze regels gelden ook voor familieleden. Wel moet u en uw toeslagpartner 27 jaar of ouder zijn. Wanneer u of uw partner jongen is als 27 jaar kan deze niet als toeslagpartner worden aangerekend.


admin

Related Posts

Leningen op maat

Leningen op maat

16 feb, 2019

Banken, verzekeraars en kredietverstrekkers zorgen er steeds meer voor dat…

Besparen door middel van vergelijkingswebsites

Besparen door middel van vergelijkingswebsites

14 jan, 2017

Eenvoudig besparen door te vergelijken Flink geld besparen vergelijkingswebsites, dat…

Wat is een effectenkrediet?

Wat is een effectenkrediet?

25 sep, 2018

Kredietlimiet Er wordt aan de hand van een percentage van…

Het hergroeperen van kredieten en vergelijken.

Het hergroeperen van kredieten en vergelijken.

19 mrt, 2017

Na een aantal jaren kan het voorkomen dat u meerdere…