Wat is een semi oldtimerverzekering regeling?

semi oldtimerverzekering regeling

De semi oldtimerverzekering is een term die regelmatig te vinden is bij verzekeringsmaatschappijen waarbij u ook een oldtimerverzekering kunt afsluiten. In dit artikel kunt u lezen wat eigenlijk een “semi oldtimerverzekering” precies is en wat het verschil is met een reguliere oldtimerverzekering. Verder komen alle belangrijke kenmerken van de semi oldtimerverzekering voorbij om een beter beeld te krijgen van deze vorm van verzekeren. Want wellicht kan deze manier van verzekeren voor u een interessant alternatief zijn op de gewone oldtimerverzekering.

Wat is nu een semi oldtimerverzekering regeling?

semi oldtimerverzekering regeling

Deze verzekering is in het leven geroepen door verzekeraars om een verzekering aan te kunnen bieden welke tussen een normale autoverzekering en een oldtimerverzekering in zit. Het verschil zit namelijk in het feit dat voor de belastingdienst een oldtimer alleen maar een auto kan zijn welke ouder is dan 25 jaar. Verzekeraars echter hebben voor het begrip semi oldtimer een andere leeftijdsgrens vastgesteld. Deze heeft, afhankelijk van de maatschappij, vaak als voorwaarde een minimale leeftijd van 15 of 20 jaar. Valt uw oldtimer hier bijvoorbeeld in, dan kunt u in aanmerking komen terwijl het anders niet mogelijk was geweest om de auto als volwaardig oldtimer te verzekeren.

Wanneer kunt u eigenlijk een semi oldtimerverzekering afsluiten?

Dit hangt van een aantal factoren af welke kunnen verschillen per verzekeringsmaatschappij. Elke maatschappij heeft namelijk haar eigen voorwaarden wanneer een voertuig in aanmerking komt voor een semi oldtimerverzekering. Al hoewel de voorwaarden per verzekeraar kunnen verschillen, zijn het vaak wel de zelfde criteria. De verschillende verzekeraars stellen deze onderling anders vast. Om het begrijpelijk en overzichtelijk te houden staan hieronder de belangrijkste eisen opgesomd waar een voertuig aan zal moeten voldoen om in aanmerking te komen.

Eisen qua leeftijd:

De leeftijd van de betreffende auto kan bepalend zijn om wel of niet in aanmerking te kunnen komen voor een semi oldtimerverzekering. Zoals ook al als voorbeeld is gegeven bepalen de verzekeraars deze voorwaarde voor de leeftijd zelf en kunnen daarom verschillen. Een richtlijn is echter wel te geven, het voertuig dient over het algemeen minimaal 15 tot 20 jaar oud te zijn om in aanmerking te komen voor een verzekering.

De premie:

De maandelijkse premie van een semi oldtimerverzekering regeling ligt over het algemeen tussen die van een normale autoverzekering en een oldtimerverzekering in. Het kan dus aantrekkelijk zijn om te kijken of uw auto in aanmerking kan komen voor een semi oldtimerverzekering in plaatst van een normale autoverzekering.

Aantal kilometers:

Het aantal kilometers wat u jaarlijks denkt te gaan rijden kan bepalend zijn om of uw voertuig in aanmerking komt voor een semi oldtimerverzekering. Wanneer u niet al te veel rijdt zal dit geen probleem zijn. De grens hangt af van de betreffende verzekeraar, maar er kan worden uitgegaan van een limiet welke tussen de 7.500 en 12.000 kilometer per jaar ligt.

Tweede auto:

Voor het afsluiten kan het bij sommige verzekeraars verplicht zijn om een tweede auto in het bezit te hebben. Deze tweede auto dient u dan te gebruiken voor onder andere het woon- werkverkeer. De oldtimer dient dan gebruikt te worden voor recreatief gebruik. Samenvattend kan worden gesteld dat deze verzekering kan worden afgesloten wanneer de auto niet aan de eisen voldoet om als een oldtimer aangemerkt te kunnen worden. Dit kan kan komen door bijvoorbeeld wel dagelijks gebruik van de oldtimer of te veel kilometers. Om te weten te komen welke verzekeraars deze zogeheten semi oldtimerverzekering aanbieden kunt u op deze pagina terecht


admin

Related Posts

Waarvoor heb je een doorlopende reisverzekering nodig?

Waarvoor heb je een doorlopende reisverzekering nodig?

28 mrt, 2018

Deze verzekering is voor mensen die vaker per jaar op…

Zijn er ook quad verzekering aanbieders in Nederland?

Zijn er ook quad verzekering aanbieders in Nederland?

15 mrt, 2020

Als je in het bezit bent van een quad, ben…

Tips om een goedkope verzekering te vinden?

Tips om een goedkope verzekering te vinden?

28 nov, 2018

Hier vindt u diverse tips voor het vinden van een…

De goedkoopste zorgverzekering online kiezen

De goedkoopste zorgverzekering online kiezen

14 aug, 2018

Het vinden van een goedkope zorgverzekering is vaak een hele…