Wanneer kiest u voor een doorlopend krediet?

In de categorie lenen is het doorlopend krediet de meest populaire leenvorm. Deze vorm van lenen is vooral geschikt als u op elk gewenst moment geld wilt opnemen en aflossen. Met een doorlopend krediet mag u tot een afgesproken bedrag (kredietlimiet) geld opnemen en boetevrij aflossen.

De enige voorwaarde van het doorlopend krediet is dat u maandelijks een bepaald percentage van de kredietlimiet terug betaalt. De meeste aanbieders stellen deze norm op 2. Bij een lening van EUR 5.000 betaalt u dus elke maand EUR 100 aan rente en aflossing. Deze rente is variabel en kan door de kredietverstrekker aan de markt omstandigheden worden aangepast.

Bij een doorlopend krediet bent u geheel vrij in de wijze waarop u het geleende geld besteedt. Doorlopende kredieten worden verstrekt door banken, financieringsmaatschappijen en door gemeentelijke kredietbanken.

Doorlopend goederenkrediet

Kenmerkend voor alle vormen van doorlopend krediet zijn:

 • De kredietnemer krijgt de mogelijkheid om op ieder gewenst moment, tot een bepaald limietbedrag geldbedragen op te nemen of goederen of diensten te kopen.
 • De kredietnemer mag, binnen zekere beperkingen, afgeloste bedragen opnieuw opnemen.
 • Vervroegd aflossen van de lening altijd is toegestaan, daarvoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Het rentepercentage kan  gedurende de looptijd op elk moment gewijzigd worden.

Voorwaarden:

 • U moet aan de volgende voorwaarden voldoen voor een doorlopend krediet:
 • Uw leeftijd ligt tussen de 18 en 60 jaar.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een permanente verblijfsvergunning.
 • U heeft een vast en regelmatig inkomen (sommige kredietverstrekkers eisen een vast dienstverband).
 • U moet de hoogte van uw overige financiële verplichtingen aan kunnen tonen (bijv. woonlasten, overige schulden, alimentatie).
 • Soms worden de inkomsten van uw partner meegerekend bij de beoordeling van uw aanvraag.
 • Bij de beoordeling van uw aanvraag controleert de kredietverstrekker ook de BKR-gegevens met betrekking tot uw betalingsverleden.

Het termijnbedrag

Uw betalingsverplichting bij een doorlopend krediet bestaat uit een maandelijks termijnbedrag. Dit termijnbedrag bedraagt een vast percentage van de limiet, meestal 2%. Bij een limiet van  10.000 euro bedraagt het termijnbedrag dus  200 euro. Hierin zijn zowel rente als terugbetaling van het geleende bedrag begrepen. Naarmate de looptijd verstrijkt, zal de rentevergoeding een steeds kleiner deel gaan uitmaken van het termijnbedrag, terwijl het terugbetalingsdeel steeds groter wordt.

Opnames en vervolgopnames

Bij een doorlopend krediet hoeft u de kredietsom niet ineens op te nemen. U kunt over uw kredietlimiet beschikken wanneer het u uitkomt. U kunt het bedrag ineens opnemen of in gedeelten. Bedragen die u afgelost heeft, kunt u ook weer opnieuw opnemen.

Looptijd

Bij een doorlopende kredieten is er geen sprake van een vaste, van tevoren vastgestelde looptijd. Enerzijds kunt u de afgeloste bedragen immers weer opnemen en/of extra aflossingen doen. Anderzijds kan het tarief gedurende de looptijd van de lening worden aangepast. Hierdoor is de looptijd van de lening moeilijk te voorspellen. Wel kennen doorlopende kredieten een theoretische looptijd. Dit is het aantal maanden dat de kredietnemer normaal gesproken nodig zou hebben om de uitstaande schuld en de verschuldigde rente terug te betalen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat:

 • meteen de volledige hoofdsom wordt opgenomen
 • het tarief niet verandert
 • vervolgopnames achterwege blijven
 • geen extra aflossingen plaatsvinden
 • de termijnbedragen maandelijks op tijd worden betaald

Een looptijd die op basis van deze veronderstellingen wordt berekend, heeft in de praktijk echter weinig nut: zodra het tarief verandert of vervolgopnames en /of extra aflossingen plaatsvinden, verandert de resterende looptijd immers al. Allen de rente over leningen die gebruikt zijn voor verbouwing of verbetering van uw eerste eigen woning kunt u in aftrek brengen op uw belastingaangifte.

Vervroegd aflossen.

U kunt bij een doorlopende lening altijd extra aflossen. U vergroot hiermee uw mogelijkheid om later, wanneer u wat krapper bij kas zit, vervolgopnames te doen.

Achterstallige betalingen.

Bij een doorlopend krediet moet u iedere maand op tijd het verschuldigde termijnbedrag betalen. Doet u dat niet, dan ontstaat een achterstand en zal de kredietgever maatregelen nemen om de verschuldigde betaling(en) alsnog binnen te krijgen.
Een betalingsachterstand wordt bij een doorlopend krediet beschouwd als een vervolgopname. Deze wordt opgeteld bij de nog uitstaande schuld. Pas wanneer door achterstallige betalingen de limiet wordt overschreden, mag de kredietverstrekker over de overschrijding vertragingsrente berekenen. Deze is aan een wettelijk maximum verbonden.

Vormen van Doorlopend Krediet:

Doorlopend geldkrediet:

Deze kredietvorm geeft u een grote mate van vrijheid. In dure maanden kunt u gemakkelijk een extra bedrag opnemen. En even probleemloos kunt u in tijden waarin u wat beter bij kas zit, uw schuld terugbrengen.

Doorlopend goederenkrediet:

Hier gaat het om leningen met betrekkelijk lage limietbedragen, die vooral door detailhandelaren worden aangeboden aan klanten die hun aankopen gespreid willen betalen. Bekende vorm hiervan is het postorder- of verzendhuiskrediet.

Ook kunt u een aanvraag doen via ons. Heeft u behoefte aan een doorlopend krediet? Er zijn enkele kredietverstrekkers in Nederland die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van doorlopende kredieten ook voor personen met een BKR notering. Het is daarom verstandig via meerdere sites een aanvraag te doen.


admin

Related Posts

Een budget krediet aanvragen?

Een budget krediet aanvragen?

15 mei, 2017

Een budget krediet is makkelijk gevonden als u weet waar…

Wil je ook snel over extra geld beschikken.

Wil je ook snel over extra geld beschikken.

01 mei, 2018

En zelf bepalen wanneer je het opgenomen geld aflost, dan…

Wat zijn de voordelen van een lening op afbetaling?

Wat zijn de voordelen van een lening op afbetaling?

27 jun, 2019

Een veel gebruikte term is een lening op afbetaling. Het…