Studiefinanciering, hoe zit dat nu in elkaar?

Studiefinanciering

Studiefinanciering is aan te vragen voor een studie aan het MBO, HBO of universiteit. Het bestaat uit een basisbeurs en een OV (openbaar vervoer)-kaart. Een aanvullende beurs kun je echter ook krijgen wanneer je ouders onvoldoende kunnen bijdragen in jouw studiekosten. Voor het krijgen van een studiefinanciering moet je minstens 18 jaar oud zijn.

Het Nederlandse stelsel van studiefinanciering gaat uit van 3 betalende partijen voor de kosten van een studie. Dit zijn de overheid, de ouders en de student zelf. Namens de staat verzorgt de IB groep een basisbijdrage in de vorm van een OV-kaart en basisbeurs. Wanneer de ouders de studie van hun kind onvoldoende kunnen financieren dan is er ook nog een aanvullende beurs nodig. Studenten kunnen daarnaast nog tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden lenen bij IB groep.

De studiefinanciering voor HBO en universiteit studenten is niet vrijblijvend. Dit noemt men een prestatiebeurs . Dit houdt in dat de bijdrage wordt verstrekt als lening en pas wordt omgezet als een gift wanneer de opleiding succesvol is afgerond. Ditzelfde geldt voor de OV-kaart. Wanneer iemand zijn opleiding niet op tijd afrond moet ook al het reisgeld van de OV-kaart terugbetaald worden. De tijd die hiervoor staat is 10 jaar. Je moet dus binnen 10 jaar een diploma hebben gehaald, anders moet je het geleende geld terugbetalen en wordt het niet omgezet in een gift.

Basisbeurs

De hoogte van een basisbeurs kan heel erg variëren. Dit bedrag is afhankelijk van de woon- en gezinssituatie. Een uitwonende studente, iemand die op kamers zit bijvoorbeeld, krijg uiteraard een hogere basisbeurs dan een thuiswonende. Dit heeft te maken met kamerhuur, wat al een flink kostenpost is voor een student.

Aanvullende beurs 

Afhankelijk van het inkomen van je ouders word er gekeken of je in aanmerking komt voor een aanvullende beurs. Nadat de IB groep via de fiscus over de inkomgegevens van je ouders is op de hoogte gesteld, ontvangen je ouders een mededeling waarin het bedrag wordt vermeld dat zij geacht worden bij te dragen aan je studie. Uiteraard zijn zij niet echt verplicht dit bedrag bij te dragen.

Rentedragende lening 

Wanneer de basisbeurs en de aanvullende beurs voor jou niet voldoende zijn, kun je bij IB groep een lening aangaan waarover een aantrekkelijke rente wordt berekend. Een lening bij de IB groep is voor studenten de goedkoopste vorm van lenen. Voor 2010 is de rente 2,39 procent op jaarbasis. Bij de renteberekening over de lening is er sprake van samengestelde interest. Dit betekent dat er rente op rente wordt berekend. Je mag er 15 jaar over doen om deze lening terug te betalen. Het komt zelfs voor dat een schuld kwijtgescholden wordt door de IB groep.

IB groep studentenlening.

De rentedragende lening

Deze vorm van lening bij de IB Groep is wellicht de bekendste en tevens het meest makkelijk om te verkrijgen voor een student. Bij een IB groep studentenlening mag je namelijk zeven jaar geld lenen bij de IB Groep. Na drie jaar studiefinanciering kan een student een bedrag van lenen van ruim 800 euro met een rentepercentage van 3,58 procent. De lening IB Groep wordt maandelijks uitgekeerd. Zoals de term ‘lening IB Groep’ reeds aangeeft betreft het een lening en geen gift. In tegenstelling tot de studiefinanciering die als een prestatiebeurs wordt gezien, dient een lening IB Groep terugbetaald te worden. Dit kan na afloop van de studie beginnen met een looptijd van 15 jaar. Mocht je na je studie problemen ondervinden met het terugbetalen van de lening, dan zijn er bij de IB Groep mogelijkheden om een periode minder terug te betalen of de gehele lening zal, in sommige gevallen, weg gescholden worden.

Het college krediet

Evenals de rentedragende lening IB Groep kun je ook zeven jaar lang een collegekrediet lenen. Deze lening staat gelijk aan het bedrag aan collegegeld in Nederland. De hoogte van deze vorm van lening IB Groep staat daarom gelijk aan 1.500 euro. Echter, wanneer een student kan aantonen dat hij of zij meer collegegeld betaalt, dan kan hij of zij een hogere lening IB Groep krijgen. Dit kan oplopen tot een maximum van 7.500 euro per jaar. Door gebruik te maken van deze vorm van lening IB Groep kan een student op een relatief eenvoudige wijze collegegelden voor duurdere (buitenlandse) opleidingen betalen. Het collegekrediet valt net zoals de rentedragende lening niet onder de noemer prestatiebeurs. Dit houdt in dat ook dit onderdeel van lening IB Groep terugbetaald dient te worden. Daarnaast is deze vorm van lening IB Groep lastiger aan te vragen dan de rentedragende lening. Echter, wanneer je van plan bent om in het buitenland te gaan studeren, dan is dit een goedkope en raadzame wijze om geld te lenen.

De conclusie die hier getrokken kan worden is dat een IB groep studentenlening voor studenten het beste is. Zoals gezegd hebben ze een lage rente, lange terug betaal periode en ze zijn betrouwbaar.


admin

Related Posts

Belastingvoordeel van het spaarkrediet en groene lening.

Belastingvoordeel van het spaarkrediet en groene lening.

09 jul, 2017

De bekendste vorm van krediet dat in Nederland bestaat is…

Goedkoop lenen voor alleenstaanden

Goedkoop lenen voor alleenstaanden

21 dec, 2016

Als u geld gaat lenen wilt u natuurlijk goedkoop geld…

Een lening afsluiten

20 aug, 2016

Als je op het punt staat om een lening af…

Een negatieve bkr registratie verwijderen

Een negatieve bkr registratie verwijderen

07 mei, 2017

Heeft u een negatieve BKR registratie? Dan moet u eens…