Lees alles over het aanvragen van kinderbijslag

kinderbijslag

Wat is er nu mooier dan om een kind te krijgen? Een jongen of een meisje! Voor veel mensen betekent dat echter ook meer kosten en uitgaven. En niet voor iedereen is dat gedeelte van kinderen krijgen even gemakkelijk. Het is daarom goed om te weten dat er kinderbijslag is. Echter hoe kunt u de kinderbijslag aanvragen? Waar moet u kinderbijslag aanvragen? En wanneer kunt u kinderbijslag aanvragen? Het is belangrijk om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is en kan! En geldt kinderbijslag ook voor adoptiekinderen of wanneer u in het buitenland bent?

Waar dient u de kinderbijslag aan te vragen?

Kinderbijslag aanvragen kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank (de SVB) doen. U krijgt per kwartaal de kinderbijslag achteraf uitgekeerd. Aangezien ieder pasgeboren kind binnen drie dagen gemeld moet worden bij de eigen gemeente is van iedere baby bekend dat ze er zijn. De gemeente geeft vervolgens de gegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank. De sociale verzekeringsbank stuurt u hierna een brief die u binnen een maand ontvangt. Het is hierna nog noodzakelijk om de kinderbijslag aan te vragen via de website van de sociale verzekeringsbank. Dit kan per post en ook digitaal. In het laatste geval dient u dan uw DigiD te gebruiken. Het bovenstaande is het proces wanneer het om de eerstgeboren baby gaat. Bij iedere volgende baby wordt de kinderbijslag automatisch aangepast door de sociale verzekeringsbank. U krijgt dan alleen bericht van het gewijzigde bedrag per post.

Wanneer moet u zelf de geboorte doorgeven aan de sociale verzekeringsbank?

Als u in het buitenland woont of wanneer u niet binnen dertig dagen na de geboorte van uw kind, dit bij uw gemeente heeft doorgegeven dient u zelf de geboorte door te geven aan de sociale verzekeringsbank. Ook als u vanuit het buitenland in Nederland komt wonen of komt werken dan dient u zelf de kinderbijslag aan te vragen bij de sociale verzekeringsbank. Daarnaast moet u ook zelf kinderbijslag aanvragen wanneer u een kind heeft geadopteerd.

Hoe moet ik kinderbijslag aanvragen?

Afhankelijk van uw situatie is het verschillend hoe u de kinderbijslag kunt aanvragen. De grootste verschillen zijn of het om de eerstgeboren baby gaat of een volgend kind. Ook is het bepalend of u in het buitenland woont en ook waar dat dan precies is. Daarnaast is het voor adoptiekinderen ook weer anders dan voor uw eigen kinderen.

Wat als u in het buitenland woont?

Het is natuurlijk mogelijk dat u voor uw werk of om andere redenen in het buitenland woont. Misschien heeft u een goede baan in Duitsland of bent u zich voor uw bedrijf in een ander land gaan vestigen. Het behoort dan ook tot de mogelijkheden om kinderbijslag aan te vragen wanneer u buiten Nederland woont. U moet dan wel in Europa wonen. Vraag de sociale verzekeringsbank om de specifieke landen binnen Europa.

Wat ook belangrijk is!

Vergeet niet om uw kind ook aan te melden bij uw zorgverzekeraar. Dit moet voor het eerste en ieder volgend kind. Door alle commotie en blijdschap wil men dit nog wel eens vergeten. Het is belangrijk om ook dit op tijd te doen. Als de ambtenaar van de burgerlijke stand attent is dan wijst hij of zij u hierop.

Wie kan u helpen bij alle zaken?

Als u een goede vroedvrouw heeft dan kan zij u bij veel dingen helpen. Ze kan u adviezen geven waar u naartoe moet en wat er allemaal moet gebeuren. Ook kunt u vrienden of familie vragen die al een baby hebben wat er allemaal moet gebeuren. Vaak hoeft u anderen niet eens te vragen wat u moet doen, maar krijgt u veel goedbedoelde adviezen.

Kinderbijslag aanvragen met terugwerkende kracht.

Soms kan het gebeuren dat u bij de geboorte van uw kind zaken vergeet. Het is natuurlijk beter om dit niet te doen. Het is echter heel begrijpelijk. Het is een hele ervaring! Een van de zaken die u kunt vergeten is het vergeten om kinderbijslag aan te vragen. Eigenlijk gaat het vanzelf als u uw kind binnen drie dagen aanmeld bij de burgerlijke stand. U krijgt dan namelijk van hun een formulier. Maar mogelijk is er zelfs daar wat misgegaan. Heeft u dan geen recht meer op kinderbijslag? Of kunt u kinderbijslag aanvragen met terugwerkende kracht?

Als u bent vergeten om de kinderbijslag voor uw eerstgeboren zoon of dochter aan te vragen dan kunt u dit het beste alsnog doen. De kinderbijslag aanvragen met terugwerkende kracht is geen probleem. U kunt tot een periode van maximaal een heel jaar met terugwerkende kracht de kinderbijslag toegekend krijgen. Als u echt een hele legitieme en goede reden had dat u nog later bent geweest dan zal men dit in behandeling nemen en kunt u de kinderbijslag aanvragen met terugwerkende kracht. Er zijn enkele gevallen bekend waarbij men tot twee jaar en zelfs drie jaar terug de kinderbijslag alsnog heeft toegekend.

Wanneer ontvangt u de kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt ieder kwartaal achteraf uitgekeerd. Het zijn vier termijnen per jaar. Het inkomen is niet bepalend voor de kinderbijslag. De bedragen voor de kinderbijslag zijn voor zowel arme als rijkere mensen gelijk. Er is dus geen nivellering op basis van het inkomen van toepassing.

Afhankelijk van de geboortedatum wordt bepaald wanneer het eerste kwartaal is dat u geldt zult ontvangen. Kinderen die in juli geboren zijn hebben bijvoorbeeld per 1 oktober recht op de eerste keer hun kinderbijslag. Vanaf 1 oktober gaat het dus in! U krijgt dan nog geen geld! De eerste betaling volgt dan in januari van het volgende jaar.

Wat als u vergeten bent de kinderbijslag aan te vragen?

Het beste kunt u direct contact opnemen met de sociale verzekeringsbank. Zij kunnen dan nagaan of er bij hun iets mis is gegaan of waar de fout ligt. Vervolgens kunnen ze u de juiste formulieren verstrekken om de kinderbijslag alsnog aan te vragen. En als u dit allemaal correct afhandelt dan kunt u vaak al snel de kinderbijslag tegemoet zien. Wacht niet langer en neem nog vandaag actie!

U bent bang dat u het niet goed doet?

Als u twijfelt of u de juiste weg bewandelt, dan kunt u het beste om hulp vragen. En dat is natuurlijk helemaal geen schande. Het kan juist veel slimmer zijn, dan dom door te gaan zonder dat u precies weet waar u mee bezig bent. Er zijn voldoende sociale hulppunten, die over de juiste mensen beschikken om alles goed aan te vragen.

Verhoogde kinderbijslag aanvragen.

Soms komt u in een situatie terecht waardoor u graag wat meer kinderbijslag zou willen ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Dan zijn er al zoveel extra kosten waardoor u al zuiniger zult moeten leven. Het is wel afhankelijk van uw inkomsten die u geniet of u wel of niet in aanmerking komt voor een verhoogde kinderbijslag. Er zijn echter nog andere redenen waarom u meer kinderbijslag kunt krijgen en waarom u verhoogde kinderbijslag aanvragen wilt.

Minder valide kinderen

Als u mindervalide kinderen heeft dan krijgt u een verhoogde kinderbijslag. Daarnaast wordt er niet alleen naar het kind gekeken, maar ook naar de gezinssituatie. Wat doet het met uw gezin dat u een mindervalide kind heeft. Per situatie wordt afgewogen wat er mogelijk is. Het is belangrijk dat uw mindervalide kind onder de eenentwintig jaar is. Informeer naar de voorwaarden wat er voor u geldt.

Weeskinderen en een verhoogde kinderbijslag aanvragen.

Als iemand zijn vader of moeder verliest dan kan hij of zij een hogere kinderbijslag krijgen. Dit is de zogenoemde wezen bijslag. De voorwaarde is dat een van de ouders wel recht moeten hebben op kinderbijslag voordat de andere ouder overlijdt. Er gelden specifieke regels. Als u in deze situatie zit informeer dan bij de juiste instanties naar uw mogelijkheden.

De toeslag in verband met je leeftijd.

Als uw kinderen zes, twaalf of achttien worden kan het zijn dat u een aanvulling krijgt in verband met hun leeftijd. Op deze leeftijden worden namelijk de kinderbijslag verhoogd trapsgewijs.

Hoe weet u waar u recht op heeft?

Als u twijfelt en denkt dat u recht heeft op een verhoogde kinderbijslag en u wilt verhoogde kinderbijslag aanvragen, dan kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente, de sociale verzekeringsbank of een instelling die u kan helpen hierbij. Iedere gemeente heeft vaak een aanspreekpunt voor mensen die hulp nodig hebben om wijs te worden van alle regels die er zijn voor de kinderbijslag en andere sociale voorzieningen. Schroom daarom niet om contact met hun op te nemen hiervoor.

 


Tags :

admin

Related Posts

Krediet of een lening aanvragen?

Krediet of een lening aanvragen?

12 nov, 2016

Doe uw voordeel met het internet ! In tegenstelling tot…

Wij geven u ook informatie over huurtoeslag aanvragen

Wij geven u ook informatie over huurtoeslag aanvragen

30 apr, 2018

En over u huurtoeslag moet berekenen. De huurtoeslag is een…

Het hergroeperen van kredieten en vergelijken.

Het hergroeperen van kredieten en vergelijken.

19 mrt, 2017

Na een aantal jaren kan het voorkomen dat u meerdere…

Waarom een beroep doen op een vertaalbureau Duits?

Waarom een beroep doen op een vertaalbureau Duits?

09 sep, 2019

Als ondernemer zult u op een zeker ogenblik uw zaak…