Huurkoop auto zonder BKR toetsing

10 minuten

geldleningHuurkoop houdt in dat u bij de aanschaf van een auto een aanbetaling doet die vaak ongeveer 25 % van de koopprijs bedraagt en het restant betaalt in termijnen. Na betaling van de laatste termijn bent u overigens pas eigenaar van de auto. Huurkoop is een variant van koop op afbetaling, maar het verschil met kopen op afbetaling is dat u bij huurkoop echter pas na volledige aflossing eigenaar van de auto bent. Overigens bent u gedurende de hele aflossingsperiode, zonder eigenaar te zijn, wel aansprakelijk voor eventuele schade aan de auto; daarom wordt u meestal verplicht een all-risk verzekering af te sluiten. Bij huurkoop wordt meestal met hogere rentepercentages gewerkt dan de percentages die gelden bij persoonlijke leningen. Een nadeel van huurkoop is overigens dat wanneer u minder dan 75 % van de kredietsom heeft afbetaald en daarna niet meer kunt voldoen aan de betalingsverplichtingen, na sommatie de auto kan worden teruggehaald en wordt verkocht waarna verrekening met u plaatsvindt, zowel positief als negatief.

Huurkoop en BKR-toetsing.

Wanneer u een auto op basis van huurkoop aanschaft, dan zal dit normaliter als een lening worden beschouwd en zal BKR-toetsing plaatsvinden. Hierover en over de mogelijkheden om een auto op basis van huurkoop te verkrijgen zonder dat er een BKR toetsing wordt gedaan, kunt u in dit artikel meer lezen.
De erkende geldverstrekker waarmee u een overeenkomst tot huurkoop aangaat, zal uw kredietwaardigheid onderzoeken door een BKR-toetsing te doen, om zo inzicht te krijgen in al lopende leningen en uw gedrag betreffende het voldoen aan uw betalingsverplichtingen. Daarnaast zal de kredietgever ook uw kredietwaardigheid bepalen aan de hand van gegevens als uw inkomen, overige financiële verplichtingen en persoonlijke omstandigheden.

Huurkoop zonder toetsing BKR.

Er zijn autozaken die huurkoop aanbieden, zonder dat er een toetsing bij het BKR plaatsvindt door de geldverstrekker, die in dit geval gelijk is aan de autozaak zelf. Het feit dat er geen BKR-toetsing plaatsvindt, wordt uitdrukkelijk vermeld om zodoende potentiële kopers binnen te halen die anders de auto niet zouden kunnen financieren. Men hoopt zo meer auto’s te kunnen verkopen, omdat men namelijk kopers bereikt die nergens anders een auto kunnen kopen omdat ze óf geen geld hebben om de aanschaf te betalen óf omdat ze geen reguliere financiering kunnen krijgen om de auto te betalen. Er zijn autoverkopers die geen of slechts lage rentes berekenen omdat ze huurkoop puur en alleen aanbieden om meer auto’s te kunnen verkopen. Veel autoverkopers zijn echter wel uit op winstbejag, en regelen zelf de financiering voor de klant en hanteren daarbij vaak extreem hoge rentes. Rentes tot de momenteel wettelijke toegestane 18 % op jaarbasis zijn geen uitzondering.

Negatieve BKR-registratie.

Wanneer u nog geen poging heeft gedaan om een geldlening bij een reguliere geldverstrekker te verkrijgen die wel met aanvaardbare rentepercentages werkt, dan is het aan te raden bij een erkende kredietverlener een kredietaanvraag om de gewenste auto te financieren te doen. Ook mensen met bepaalde negatieve BKR-coderingen kunnen een lening krijgen wanneer ze aan een aantal andere voorwaarden voldoen. De veiligste manier van lenen met de laagste rente is namelijk toch bij een erkende geregistreerde kredietverstrekker of bank.


admin

Related Posts

Geen geld voor een auto?

20 aug, 2016

Wilt u een nieuwe auto kopen maar u heeft er…

Een goedkope autolening voor tweedehandswagens.

Een goedkope autolening voor tweedehandswagens.

04 sep, 2016

Wanneer u er voor heeft gekozen om een tweedehandswagen aan…