Het doorlopend krediet flexibel maar gevaarlijk

lening offerte opvragen

Het kan voorkomen dat we nood hebben aan een krediet dat ons iets meer vrijheid biedt dan een standaard krediet. Bij een standaard krediet is het namelijk zo dat alles aan de hand van strikte voorwaarden moet verlopen. De looptijd staat vast, het maandelijks af te betalen bedrag, maar ook de rente die er dient te worden betaald en ga zo maar door. Van deze voorwaarden kan niet afgeweken worden tenzij het krediet wordt omgezet naar een andere kredietvorm, zoals bijvoorbeeld een doorlopend krediet.

Een doorlopend krediet onderscheidt zich van een standaard krediet door z’n onregelmatig verloop. Het is bijvoorbeeld zonder probleem mogelijk om meer af te lossen dan in de voorwaarden staat opgenomen, maar ook om een eerder afgelost bedrag opnieuw op te vragen. Om het helemaal compleet te maken is er ook geen sprake van een vaste looptijd, maar wel van een theoretische looptijd. Dit wil zeggen dat er weliswaar een bepaalde looptijd wordt afgesproken, maar dat deze onderhevig is aan wijzigingen. Wanneer u nood heeft aan een langere looptijd is dit bijvoorbeeld vaak geen enkel probleem.

Daarnaast dient u er wel nog rekening mee te houden dat de rente op een doorlopend krediet vrij hoogt ligt. In ieder geval ligt deze hoger dan bij een persoonlijk krediet en natuurlijk ook dan een hypothecair krediet. De rente wordt wel berekend aan de hand van het nog openstaande bedrag zodat u zelf een bepaalde invloed heeft op de kosten die u moet betalen. Hoe minder het openstaande bedrag hoe minder rente u maandelijks zult moeten betalen.

standaard krediet

In bepaalde gevallen kan het goed doen om te weten dat we niet gebonden zijn aan strikte voorwaarden of te volgen regels. Dit is zo in het dagelijks leven, in een relatie, maar ook als het gaat om een krediet. Er zijn heel wat kredieten op de markt die een vast verloop kennen waarbij geen ruimte is voor eventuele afwijkingen. Dergelijke kredieten mogen in bepaalde situaties dan wel interessant zijn, het kan soms beter zijn om net dat ietsje meer ruimte te hebben. Voor de mensen die naar een dergelijk krediet op zoek zijn werd het doorlopend krediet in het leven geroepen. Dit krediet heeft alles wat een standaard krediet ook heeft met als uitzondering dat het beschikt over bijzonder flexibele voorwaarden.

Geen vast verloop

De eerste afwijking dat het krediet maakt in vergelijking met andere kredieten is dat het geen vast verloop kent. Er wordt natuurlijk wel een looptijd afgesproken, maar ook deze kan onder voorwaarden nog worden aangepast. Buiten de looptijd en de verplichting om ooit op een dag het geleende bedrag inclusief intrest te hebben terugbetaald mag u eigenlijk alles vergeten wat er bij een ander krediet bij komt kijken. Zo is het bijvoorbeeld zonder probleem mogelijk om een reeds terugbetaald deel van het geleende bedrag terug op te vragen. U kunt ook gerust meer aflossen dan wat u in eerste instantie in gedachte had zonder dat u hiervoor toelating dient te vragen of een boete dient te betalen. Al deze verschillende factoren maken een doorlopend krediet waarschijnlijk tot het meest flexibele krediet op de markt, maar dat brengt ook een aantal gevaren met zich mee. Daarover later in dit artikel meer. Laat ons nu eerst even gaan kijken hoe de rente op een doorlopend krediet berekend wordt en hoeveel deze nu juist bedraagt.

De rente op een doorlopend krediet

Wanneer u een doorlopend krediet aangaat zijn er enkele zaken die u moet weten als het op de rente aankomt. Allereerst is het geen geheim dat een doorlopend krediet vrij duur is. De rente die er op wordt berekend is namelijk in zowat alle gevallen aanzienlijk hoger dan bij een hypothecaire lening, maar ook dan bij een persoonlijke lening. Daar komt ook bij dat op een doorlopend krediet een variabele rente wordt berekend die afhankelijk is van het opgenomen bedrag. Met andere woorden, u hoeft geen rente te betalen op het “maximum op te vragen bedrag” van het krediet, maar alleen op wat u ook daadwerkelijk heeft opgenomen. Verschillende financiële maatschappijen kiezen er eveneens voor om het rentetarief te laten afhangen van de grootte van het maximum op te nemen bedrag. Hoe hoger dat bedrag, hoe lager de rente. Dit is echter niet altijd het geval. Tenslotte dient u er eveneens rekening mee te houden dat ook de zekerheden die u de financiële instelling waarbij u het krediet wenst aan te gaan mee kunnen spelen in de berekening van de rente. Het is algemeen bekend dat banken niet graag risico’s nemen en dat vertaald zich dan ook vaak in de te betalen rente. Hoe meer zekerheden u de bank kunt geven dat u in staat zult zijn om het krediet zonder problemen terug te betalen, hoe lager de rente zal komen te liggen.

Flexibel maar gevaarlijk

Zoals de titel van dit artikel reeds doet vermoeden moet er echter eveneens onder ogen gezien worden dat een doorlopend krediet niet alleen voordelen met zich meebrengt. Natuurlijk is het interessant om zelf bedragen te kunnen opnemen en aflossen naar eigen wens, maar dan dient u zich er naast de hoge rente ook van bewust te zijn (en vooral te blijven) dat het krediet op een bepaalde dag toch afgelost zal moeten worden en daar zit nu vaak het probleem. Maar wat vaak komt het voor dat mensen die een doorlopend krediet afsluiten aan het einde van hun looptijd tegen het probleem aanlopen dat men niet over voldoende financiële middelen beschikt om het krediet in kwestie af te kunnen lossen. Het is zoals eerder in dit artikel gezegd wel in de meeste gevallen mogelijk om de looptijd te verlengen, maar de financiële instelling kan er ook voor kiezen om dit niet te doen. In dat geval kunt u vaak wel meer waarborgen op tafel gooien, maar wanneer u deze niet heeft, dan zult u genoodzaakt zijn om de lening zo spoedig mogelijk (soms zelfs per direct) af te lossen. Kunt u dit niet, dan heeft u een probleem…

Doorlopend krediet of doodlopend krediet?

Omwille van de flexibele voorwaarden wordt een doorlopend krediet niet voor niets binnen de financiële wereld ook vaak een doodlopend krediet genoemd. Mensen zijn er zich vaak na enige tijd niet meer van bewust dat men nog slechts een korte periode heeft om het resterende bedrag af te lossen. Wanneer dit binnen de opgegeven termijn niet meer lukt en de bank de overeenkomst niet meer wil verlengen, dan kan dit als vanzelfsprekend aardig wat problemen met zich meebrengen. Het is ook mede omwille van deze reden dat een doorlopend krediet vooral bij jongeren in de meeste gevallen wordt afgeraden of zelfs helemaal niet wordt aanvaard. Het is wel een interessant krediet voor wie gewoon wat extra financiële ademruimte wil zonder dat men verplicht is een bepaald bedrag te gaan lenen en aflossen.


admin

Related Posts

Een budget krediet aanvragen?

Een budget krediet aanvragen?

15 mei, 2017

Een budget krediet is makkelijk gevonden als u weet waar…

Wil je ook snel over extra geld beschikken.

Wil je ook snel over extra geld beschikken.

01 mei, 2018

En zelf bepalen wanneer je het opgenomen geld aflost, dan…

Wat zijn de voordelen van een lening op afbetaling?

Wat zijn de voordelen van een lening op afbetaling?

27 jun, 2019

Een veel gebruikte term is een lening op afbetaling. Het…

Wanneer kiest u voor een doorlopend krediet?

28 aug, 2016

In de categorie lenen is het doorlopend krediet de meest…