Het aanvragen van zorgtoeslag

lening offerte opvragen

Het kan best zijn dat u recht heeft op zorgtoeslag, wat dit precies is en hoe u dit aanvraagt daar gaan we u meer over vertellen in dit artikel. Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Deze verzekering dekt dan over het algemeen de meest noodzakelijke kosten zoals een bezoek aan de huisarts. Wilt u meer kosten gedekt hebben dan kan dit door een aanvullende verzekering af te gaan sluiten. Toch zijn dit maandelijks terugkerende kosten die wel hoog op kunnen lopen. Mensen met een lager inkomen kunnen dan ook moeite hebben om deze kosten te betalen. Het niet betalen van de zorgverzekering zorgt voor nog hogere kosten aangezien deze Nederlanders aangemeld worden als wanbetaler bij het CJIB wat de maandelijkse kosten nog hoger maakt. Om de kosten voor de mensen met een lager inkomen betaalbaar te maken is er de zorgtoeslag. Deze toeslag wordt ook maandelijks uitgekeerd en wordt betaald uit de ontvangen belastingen. De zorgtoeslag wordt dan op uw rekening gestort, u krijgt het geld dus tot uw beschikking en deze wordt niet automatisch verrekend met uw zorgverzekeraar. Er is een grote groep Nederlanders die in aanmerking komt voor de zorgtoeslag, alleen mensen die uitzonderlijk veel verdienen die hebben geen recht op deze toeslag. Ze kunnen zorgtoeslag aanvragen, maar de kans is klein dat ze dit zullen krijgen.

Hoe kunt u de zorgtoeslag aanvragen?

De zorgtoeslag die hoeft u maar eenmaal aan te vragen, dit betekend dat als u nu al zorgtoeslag ontvangt dat u dit dan niet nogmaals hoeft te gaan doen. Voor het einde van ieder jaar zult u automatisch bericht krijgen van de Belastingdienst wat voor het volgende jaar aan zorgtoeslag zult ontvangen. Dit is dan de ‘Voorschotbeschikking’. Let er wel op dat dit een beschikking is die geen rekening houdt met de verandering in uw inkomsten. Kloppen de gegevens in de beschikking nog dan hoeft u niets te doen, is uw inkomen echter gewijzigd dan dient u dit zelf aan te geven. Heeft u een hoger inkomen gekregen dan zult u minder zorgtoeslag gaan krijgen. Bent u echter minder gaan verdienen of heeft u uw baan verloren en leeft u nu met een uitkering dan zult u juist meer zorgtoeslag gaan ontvangen. Bekijkt u deze beschikking dan ook goed en geeft u zo nodig de wijzing zo snel mogelijk door.

Als u nog geen zorgtoeslag ontvangt dan dient u deze aan te vragen. Dit kan dan bijvoorbeeld zijn omdat u net achttien jaar bent geworden. Voor de wet bent u dan meerderjarig en vanaf dat moment heeft u ook recht op zorgtoeslag. Heeft u om een andere reden geen zorgtoeslag ontvangen dan hoeft u niet in paniek te raken. Het is mogelijk om met terugwerkende kracht zorgtoeslag aan te gaan vragen en deze zult u dan ook van de voorgaande jaren gaan ontvangen. Het aanvragen van de zorgtoeslag is erg eenvoudig en dit kunt u doen via het internet in het portaal van de Belastingdienst. Dit kunt u dan doen bij ‘Mijn Toeslagen’ en dit wijst zich verder vanzelf. Voor vragen kunt u uiteraard ook antwoorden op deze website vinden of contact op gaan nemen met de Belastingtelefoon.

Welke eisen zijn?

Als u zorgtoeslag wilt ontvangen dan dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient u de Nederlandse nationaliteit te hebben en ook woonachtig te zijn in Nederland. Verder dient u ouder te zijn dan achttien jaar en dient u ook een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Personen die niet aan al deze voorwaarden voldoen die komen niet in aanmerking voor het ontvangen van zorgtoeslag. Hierop zijn echter wel een paar uitzonderingen want zo kunt u ook al een aanvraag voor een zorgtoeslag indienen als u een verblijfsvergunning heeft die recht geeft op toeslagen. Op deze manier zijn er ook personen die zonder de Nederlandse nationaliteit de zorgtoeslag kunnen aanvragen. Als we kijken naar het inkomen dan mag het jaarlijkse inkomen niet hoger zijn dan € 23.316 als u alleenstaande bent en niet hoger zijn dan € 58.971 als u samenwoont. Aan de hand van het inkomen wordt dan de hoogte van de zorgtoeslag bepaalt. Dit doet de Belastingdienst voor u. De hoogte is niet alleen afhankelijk van het inkomen maar er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de samenstelling van het gezin.

De zorgtoeslag is een voorschot

Als u maandelijks zorgtoeslag ontvangt dan is dit een voorschot. Dit bedrag wordt bepaald door het toetsingsinkomen over het jaar. In december zal de Belastingdienst gaan controleren of het bedrag correct was of dat u juist recht hebt op extra geld of dat u geld moet terugbetalen. Deze controle vindt plaats aan de hand van de gegevens die ontvangen worden van uw werkgever of van de aangifte inkomstenbelasting. Mocht u teveel zorgtoeslag hebben ontvangen dan ontvangt u automatisch een acceptgiro waarmee u het teveel ontvangen geld terug kunt gaan betalen. Vlak nadat u de acceptgiro hebt ontvangen zult u ook een brief krijgen waarin staat op welke manier u een betalingsregeling aan kunt vragen als u het bedrag niet ineens terug kunt gaan betalen.

Wijzigingen

Het is goed om te weten dat alleen de aanvrager van de zorgtoeslag een wijziging door mag geven. Als u een toeslagpartner heeft dan is het ook noodzakelijk dat hij of zij deze wijziging ook gaat ondertekenen. Wijzigingen kunt u het beste zo snel mogelijk doorgeven. Hierbij kunt u dan denken aan situaties waarbij u gaat samenwonen met iemand of dat u meer of minder gaat verdienen. Mochten er al wijzigingen zijn geweest maar heeft u dat nog niet doorgegeven dan is het ook raadzaam dit zo snel mogelijk te doen. De wijzigingen die gaan in op de datum die u in het programma invult. Voor het wijzigingen van uw rekeningnummer heeft de Belastingdienst twee weken nodig, denkt u er dus wel om dat u dit ruim van tevoren doorgeeft zodat u geen zorgtoeslag mis gaat lopen. De zorgtoeslag is een toeslag die u extra financiële ruimte kan geven en het is dus raadzaam u goed te verdiepen in deze toeslag zodat u ook de juiste zorgtoeslag maandelijks gestort gaat krijgen.

Het berekenen van de zorgtoeslag

Als u recht heeft op zorgtoeslag dan is het wel belangrijk dat u dit op de juiste wijze gaat berekenen. U vindt hiervoor een rekenmodule op de website van de Belastingdienst, op deze wijze kunt u eenvoudig en snel de zorgtoeslag die u gaat ontvangen berekenen. Houdt u er wel rekening mee dat u alleen zorgtoeslag aan kunt vragen als u achttien jaar of ouder bent en dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. Ook is het belangrijk dat u in Nederland woont en dat u een verzekering bij een zorgverzekeraar heeft.

Mocht u een verblijfsvergunning hebben met recht op toeslagen dan ook kunt u een aanvraag voor zorgtoeslag in gaan dienen. De zorgtoeslag die kan wel oplopen tot € 72 per maand en het is dus belangrijk dat u deze wel op de juiste wijze gaat berekenen. Hiervoor heeft de Belastingdienst dus de rekenmodule beschikbaar die u kunt vinden op de website van de Belastingdienst. U ziet dan snel wat de hoogte van de zorgtoeslag is die u zult ontvangen en ook kunt u van voorgaande jaren hier de zorgtoeslag gaan berekenen.

Hoe kunt u de zorgtoeslag gaan berekenen?

Het berekenen van de zorgtoeslag doet u door bij de rekenmodule eerst het jaar op te gaan geven waarin u zorgtoeslag wilt berekenen. Vervolgens krijgt u de keuze over welke toeslag u de berekening wilt gaan uitvoeren, hier kiest u uiteraard de zorgtoeslag. Vervolgens dient u uw geboortedatum in te vullen en aan te geven of u in Nederland woont, verder wordt er gevraagd of u een toeslagpartner heeft. In het veld vult u dan uw toetsinginkomen over het jaar wat u heeft aangegeven, ook dient u aan te geven of uw vermogen hoger is dan een bepaald bedrag. Klikt u dan op de knop ‘Bereken’ dan ziet u meteen wat uw zorgtoeslag is. Zo kunt u snel zien op hoeveel zorgtoeslag u maandelijks recht heeft.


Tags :

admin

Related Posts

Vergelijk de dekking van doorlopende reisverzekeringen

Vergelijk de dekking van doorlopende reisverzekeringen

06 jan, 2018

Bij het afsluiten van een reisverzekering, kun je kiezen uit…

Wist je dat een smartphone onder de inboedelverzekering valt bij brand en diefstal?

Wist je dat een smartphone onder de inboedelverzekering valt bij brand en diefstal?

06 mrt, 2018

Veel verzekerden zijn verzekerd voor hun inboedel met de inboedelverzekering…

Waarvoor heb je een doorlopende reisverzekering nodig?

Waarvoor heb je een doorlopende reisverzekering nodig?

28 mrt, 2018

Deze verzekering is voor mensen die vaker per jaar op…

Verzekering vergelijken kan op ontelbaar verschillende manieren.

Verzekering vergelijken kan op ontelbaar verschillende manieren.

05 apr, 2019

Verzekeringen zijn er dan ook in alle soorten en maten.…