Een goedkope autolening voor tweedehandswagens.

autolening tweedehands

Wanneer u er voor heeft gekozen om een tweedehandswagen aan te kopen is de kans groot dat u ook hiervoor een bepaalde autolening wenst af te sluiten. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het immers zo dat u ook voor een tweedehandswagen perfect een autolening aan kunt vragen. U dient er tijdens uw aanvraag eigenlijk alleen maar bij stil te blijven staan dat de bank rekening zal houden met de markt waarde van de tweedehandse auto en niet met de catalogusprijs. Een autolening tweedehandswagen beschikt doorgaans wel over dezelfde voorwaarden als een gewone autolening. Dit wil eveneens zeggen dat de bank het recht heeft om de auto te verkopen wanneer blijkt dat u, uw autolening niet volgens de krediet voorwaarden kunt afbetalen.

Een autolening voor een tweedehandswagen biedt verder eigenlijk maar weinig verschillen in vergelijking met een gewone autolening. De kostprijs die op een autolening tweedehandswagen wordt aangerekend ligt dan ook in de meeste gevallen gelijk aan de kostprijs van een gewone autolening. Dit geldt ook voor de krediet voorwaarden. Wanneer we de voorwaarden van een gewone autolening naast die van een autolening tweedehandswagen zouden leggen zouden we immers kunnen vaststellen dat er op dat vlak maar weinig verschil is. Een autolening voor een tweedehandswagen is voor veel mensen hoe dan ook zeer interessant omdat het ze de mogelijkheid biedt om hun nieuwe auto in verschillende stukken te betalen.

Autolening tweedehands wagen

Het tweedehands aankopen van een auto brengt volgens veel mensen (terecht) heel wat voordelen met zich mee. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand dat vooral de kostprijs een aanzienlijk positief punt is. Waar u voor een bepaalde wagen nieuw 10.000 euro moet betalen zult u misschien voor dezelfde auto tweedehands slechts 5000 euro betalen. Dit is natuurlijk maar een voorbeeld, maar het geeft u er wel een beeld van hoe aanzienlijk de kostprijs van een nieuwe auto kan verschillen met die van een tweedehandse auto. Volgens veel mensen is een minpunt aan een auto tweedehands kopen het feit dat u geen autolening kunt afsluiten, maar is dat wel zo? We geven u in dit artikel graag een duidelijk antwoord op deze toch wel uitermate belangrijke vraag.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, het is absoluut wel mogelijk om een lening af te sluiten wanneer u er voor kiest om een auto tweedehands aan te kopen. Het spreekt voor zich dat de bank zich in dit geval niet zal richten op de catalogusprijs van de auto, maar op de tweedehandse prijs. Dit zorgt er voor dat u exact het bedrag kunt lenen dat u voor de aankoop van de tweedehandse auto nodig heeft, maar heeft als nadeel dat meer lenen niet mogelijk is. Een autolening tweedehands beschikt verder over precies dezelfde voorwaarden als een gewone autolening en dat geldt eveneens voor de kostprijs. Een autolening tweedehands is hoe dan ook dus perfect mogelijk, verwacht alleen geen lagere kostprijs in vergelijking met een autolening voor een nieuwe auto, want deze kunt u waarschijnlijk vergeten.

Het zogenaamde JKP bij goedkope autoleningen.

Het jkp is eigenlijk niets anders dan de kosten die in rekening worden gebracht bij het afsluiten van een autolening. Het JKP staat dan ook voor het zogenaamde jaarlijks kostenpercentage. Vooral voor wat betreft een autolening stellen veel mensen zich de vraag of de kostprijs wordt berekend aan de hand van de auto die wordt aangekocht of aan de hand van de daadwerkelijke aankoopwaarde. Eigenlijk is het vooral het tweede. Er zal door de bank bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt worden tussen het JKP voor een nieuwe personenauto en een tweedehands . Het aankoop bedrag van de nieuwe auto zal doorgaans echter veel hoger liggen dan die van de tweedehands personenauto. Het JKP wordt echter vooral bepaald aan de hand van een combinatie van verschillende factoren.

Bij de berekening van het JKP bij een autolening wordt immers niet alleen rekening gehouden met het aankoop bedrag, maar ook met de termijn van afbetaling en natuurlijk ook met de actuele rentevoet. Hoe dan ook geldt voor een autolening net als bij andere kredieten steeds dat, hoe langer u er over doet om het geleende bedrag terug te betalen, des te hoger de JKP komt te liggen. Dit geldt eveneens voor het aankoop bedrag. Hoe duurder de wagen (en hoe meer u dus gaat lenen), des te meer kosten u logischerwijs zult moeten betalen.

Autolening tweedehands simulatie.

autolening tweedehands

Wanneer u vandaag de dag op zoek gaat naar een autolening is het noodzakelijk om de beste autolening af te sluiten. Dit ligt op het eerste zicht voor de hand, maar wat is de beste autolening nu precies. Is deze gewoon de autolening met een zo laag mogelijke kostprijs of met zo flexibel mogelijke voorwaarden? Eigenlijk kunnen we ons de vraag stellen of er wel zoiets bestaat als een beste autolening. Banken kunnen beamen dat iedere potentiële kredietnemer op zoek is naar iets anders. De één zal bijvoorbeeld kiezen voor een zo laag mogelijke intrest terwijl de ander het belangrijk vindt dat er van de standaard krediet voorwaarden kan worden afgeweken.

In ieder geval is het zo dat de beste autofinanciering dus vooral subjectief is. Om te achterhalen wat voor u persoonlijk nu de beste financiering is doet u er goed aan om deze te vergelijken tussen de verschillende kredietverstrekkers. Alleen door middel van een grondige vergelijking kunt u snel en eenvoudig voor uzelf uitmaken welke nu exact de beste autolening is.

Een autofinanciering is een financiering die u de mogelijkheid biedt om geld te lenen voor de aankoop van een nieuwe auto. Waarschijnlijk had u dit reeds kunnen afleiden uit de titel van dit artikel. De vraag is echter of het voor iedereen eenvoudig mogelijk is om een dergelijke financiering vast te krijgen en indien deze mogelijkheid er is, of ze ook betaalbaar is. Vandaag de dag gaan banken bij het evalueren van een bepaalde financiering namelijk heel grondig te werk. Men zal bijvoorbeeld moeten weten of u over een toereikend inkomen beschikt en wat de kans is dat u op een bepaald ogenblik zonder voldoende financiële mogelijkheden komt te zitten. Alvorens een autolening voor een tweedehandswagen aan te vragen is het dan ook heel belangrijk om deze te vergelijken. Op die manier houdt u de kostprijs zo laag mogelijk en vergroot u tegelijk ook de kans dat de bank in kwestie u de autofinanciering toekent.

Een autofinanciering vergelijken kan op verschillende manieren. U kunt er bijvoorbeeld zeer eenvoudig voor kiezen om uw bank aan te sporen om de autofinanciering voor u te vergelijken, alleen blijft dit natuurlijk altijd een beetje dubbelzinnig. Een bepaalde bank zal nooit een autofinanciering van een andere bank aanraden. Tot slot kunt u ook een autofinanciering vergelijken door gebruik te maken van een vergelijkingssite en dat is waarschijnlijk de eenvoudigste en snelste mogelijkheid om er achter te komen bij welke bank u nu het best uw autofinanciering zou kunnen afsluiten. Een autofinanciering vergelijken is dus best op een eenvoudige manier mogelijk, alleen doet u er goed aan om niet uitsluitend rekening te houden met de kostprijs, maar ook met de krediet voorwaarden. Ook deze zijn bij een autofinanciering vergelijken immers zeer belangrijk, we wensen u in ieder geval veel succes bij uw zoektocht voor autolening voor een tweedehandswagen.


admin

Related Posts

Geen geld voor een auto?

20 aug, 2016

Wilt u een nieuwe auto kopen maar u heeft er…

Huurkoop auto zonder BKR toetsing

Huurkoop auto zonder BKR toetsing

26 apr, 2017

Huurkoop houdt in dat u bij de aanschaf van een…