De verschillende soorten leningen?

Binnen 10 minuten

Bij een geldlening gaat een partij (persoon of organisatie) met een andere partij een overeenkomst aan. Dit houdt kortweg in dat de ene partij geld verstrekt aan een andere partij, waarbij overeengekomen is dat dit bedrag op een bepaald moment wordt terugbetaald.

Meestal brengt een lening voor de lener kosten met zich mee, die worden vertaald in een rentepercentage. Vandaag de dag is het een stuk moeilijker om een lening te verkrijgen. Dit komt mede door de financiële crisis die er op dit moment door ons land waait. Voor een lening die bij uw wensen past is het belangrijk om kredieten met elkaar te vergelijken. Om een voordelige lening te vinden is het belangrijk om de krediet rente te vergelijken. Deze kunnen namelijk flink van elkaar verschillen waardoor het zo kan zijn dat u een lening neemt met een te hoge rente. Vergelijk aanbieders met elkaar en doe een vergelijkings-check. Zo kunt u het krediet vinden dat bij u past!

De markt voor het aangaan van een krediet is de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar er vroeger slechts enkele vormen van krediet bestonden, kan men tegenwoordig kiezen uit een enorm aanbod. Binnen dit kredietaanbod bestaan dan ook duidelijke verschillen. Zo kan men een keuze maken in looptijd van de lening, rentekosten en de grootte van het periodiek aflossingsbedrag. Afhankelijk van het type lening dat u afsluit, is het van belang goed na te gaan welk krediet het beste bij u past. Om inzicht te geven in de meest gangbare leenvormen die er bestaan, vind u onder “kredieten” een uitleg van de soorten kredieten die er bestaan.

1. Persoonlijke lening.

In geval van een persoonlijke lening wordt vooraf afgesproken hoeveel men leent, hoe lang de lening loopt en hoeveel er aan aflossing en rente dient te worden betaald. Kenmerkend zijn een vast periodiek af te lossen bedrag en een vast rentepercentage. De afspraak is dat aan het einde van deze periode de lening in zijn geheel is afbetaald door de geldlener. Voorbeelden van persoonlijke leningen zijn die voor de aanschaf van een auto of vakantie.

2. Doorlopend krediet.

Bij een doorlopend krediet is het te lenen bedrag vooraf niet concreet vastgesteld. Kenmerk is dat de (gedeeltelijke) leen som opnieuw kan worden opgenomen, nadat er al aflossingen hebben plaatsgevonden. Het maandelijkse aflossingsbedrag wordt dan ook meestal berekend als percentage over de op dat moment uitstaande schuld. Deze leenvorm wordt meestal gebruikt wanneer de lener vooraf niet exact weet hoeveel hij/zij aan krediet denkt nodig te hebben.

3. Achtergestelde lening.

Het kenmerk van een achtergestelde lening is dat in geval van faillissement, de lening pas wordt afgelost wanneer alle andere schuldeisers zijn voorgegaan. Dit houdt een extra risico voor de kredietverstrekker in. Gevolg hiervan is dat het rentepercentage over de lening veelal beduidend hoger ligt.

4. Hypotheek

hypotheek

Een hypothecaire lening wordt afgesloten voor de koop van een huis. Hierbij geldt als voorwaarde dat de bank of instelling die de lening verstrekt, het eerste recht van verkoop van het huis bezit. Het huis dient hiermee dus als onderpand voor de kredietverstrekker.

5. Overbruggingskrediet

Het kenmerkende van een overbruggingskrediet is dat het dient als lening om een bepaalde periode te overbruggen. Deze periode is vaak beperkt (veelal maximaal 3 jaar). Dit kan voorkomen wanneer een nieuw huis wordt gekocht, terwijl deze koper pas in een later stadium het geld van de verkoop van zijn ‘oude’ huis ontvangt. Meestal wordt gebruikt gemaakt van een hypothecair mandaat. Dit mandaat geeft de bank het een volmacht om een hypotheek te vestigen, wanneer er onverhoopt vertraging bij terugbetaling van het overbruggingskrediet ontstaat.

6. Overige kredietvormen

Naast de bovenstaande soorten leningen bestaan er nog enkele andere vormen van krediet. Een WOZ-krediet kan worden verstrekt aan de eigenaar van een woning, en wordt logischerwijs gebaseerd op de vastgestelde WOZ-waarde van het huis. Daarnaast bestaan er nog consumptieve kredieten als ‘rood staan’ op een betaalrekening of het gebruik van een credit card.


admin

Related Posts

Een krediet is een ander woord voor lening.

Een krediet is een ander woord voor lening.

22 mrt, 2018

Een krediet kunt u aanvragen bij een bank of een…

Geld lenen voor een huwelijk of ander feest.

Geld lenen voor een huwelijk of ander feest.

06 aug, 2018

Eerst sparen en dan kun je het geld pas uitgeven,…

Geld lenen zonder tussenkomst van een bank

Geld lenen zonder tussenkomst van een bank

28 okt, 2019

Veel mensen weten niet dat je online ook gemakkelijk geld…

Soepel Geld Lenen via Internet.

Soepel Geld Lenen via Internet.

18 nov, 2017

Soepel geld lenen houdt in dat u op een snelle…